Kraftig økning i antallet sykkelskader

Å sykle er i store befolkningsstudier assosiert med lavere sykdomsbyrde og et lengre liv. Samtidig er syklister utsatt for å pådra seg skader.