Velkommen til NKT-Traume

NKT-Traume arbeider for å sikre likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde.
Vårt arbeidsområde er hele den akuttmedisinske kjeden for pasienter med alvorlige skader, fra skadested over tilstedeværende, førstehjelp, nødmeldetjeneste, ambulanse og avansert prehospital akuttmedisin, lokalsykehus, traumesentre og rehabilitering og slutter med pasienterfaringer.

ATLS

ATLS – avansert traumekurs for leger – mottak og behandling av pasienten.

Les mer

KITS

KITS er kurs i traumesykepleie for alle sykepleiegrupper som jobber med mottak av traumepasienter.

Les mer

Traumeplan

Traumeplan NKT – Nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2016

Les mer

Traumepasient.no

Informasjons om akuttmedisinsk behandlingskjede for pasienter og pårørende av skadde.

Les mer